הדרכה וחניכה של מהנדסי מערכות

הדרכה מתודולוגית מוכללת או פרטנית בנושאי הנדסת מערכת, משולבת עם אפשרות להמשך ההטמעה של החומר התיאורטי הנלמד דרך ליווי וחניכה מעשית של היישום בעבודה השוטפת.

הנדסת מערכת כמקצוע - הלכה למעשה

CTA-post.png

הנדסת מערכות כמקצוע (discipline), שילוב הנדסת מערכת עם ניהול טכני (תכנון התהליך הפיתוח, הפעלה ותיאום הדיסציפלינות, פיתוח הצוות והכלים, בקרת התהליך הטכני) לאורך מחזור החיים של המערכת, תפקיד ואחריות מהנדס מערכת, תכונות ויכולות אישיות נדרשות ממהנדס מערכות מוצלח, מתודולוגיות, שיטות וכלים של הנדסת מערכת.

מבוא למקצוע הנדסת המערכות

סקירה היסטורית של התהוות מקצוע הנדסת המערכות כמענה לצרכי פיתוח של מערכות נשק, תעופה וחלל מורכבות.

הנדסת מערכת כדיסציפלינה מקצועית

המאפיינים המדעיים של הנדסת מערכת כדיסציפלינה הנדסית,  הייחוד של הגישה והחשיבה המערכתית

הנדסת מערכת בשלב המחקר וגיבוש הפרויקט

בתעשייה מתרחבת ההבנה של הצורך והתועלת של עירוב הנדסת מערכות כבר בשלב ייזום הפרויקט, גם כגורם מתווך בין עולם הצרכים של הלקוחות לעולם האפשרויות ההנדסיות, גם כגורם מזקק הדרישות וגם כגורם הבונה תשתיות נחוצות להמשך הפיתוח

הנדסת מערכת בשלב הפיתוח

שילוב גוף ההנדסה בשלבי הפיתוח המתקדמים, תיכון לייצוריות, הבדלי גישות בין פיתוח להנדסה, תהליכי אסקלציה. מבוסס על הניסיון שצברתי במהלך העברה המוצלחת של פרויקט Eilat לייצור באינדיגו.

הנדסת מערכת בשלב תכנון וניהול האינטגרציה

מבוסס על הרצאה שהעברתי ב-ILTAM והרחבות גם מתחום התיאוריה וגם מהצד של ניסיון מעשי שצברתי.

הנדסת מערכת בשלב האימות והתיקוף V&V

הנדסת מערכת בשלב בדיקות המערכת ALPHA+BETA . בדיקתיות, הכנות לניהול ניסויים. System Testing, TRR וסקרי בדיקות.

הנדסת מערכת בשלב העברה לייצור והטמעה

שילוב גוף ההנדסה בשלבי הפיתוח המתקדמים, תיכון ליצוריות, הבדלי גישות בין פיתוח להנדסה, תהליכי אסקלציה. מבוסס על הניסיון שצברתי במהלך העברה המוצלחת של פרויקט Eilat לייצור באינדיגו. משך ההדרכה: 1-2 שעות.